Luk menu

Afbestillingsforsikring

En manglende afbestillingsforsikring kan blive en dyr fornøjelse, ved sygdom inden afrejse

Er i flere personer der rejser sammen, skal alle rejsende tegne en afbestillingsforsikring, for at være dækket som medforsikret rejseledsager.

Forsikringen skal tegnes og betales ved bestilling af rejsen, dog senest når der indbetales depositum.

Den kan ikke tilføjes eller fjernes efterfølgende.

Pris kr. 400,- pr. person.

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller nærmeste familie eller en medforsikret rejseledsager.

Nærmeste familie defineres som: Ægtefælle/samlever, forældre, børn, bonusbørn, søskende, børnebørn, bedsteforældre.

  • Sygdom eller skader hos dig eller andre medforsikrede rejsedeltagere
  • Alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
  • Hvis formålet med rejsen ikke kan opfyldes (eks. brækket ben)
  • En i den nærmeste familie bliver alvorlig syg, kommer til skade eller dør.
  • Skade på privat bolig eller egen virksomhed ved tilfælde som brand, oversvømmelse, indbrud og stormskade inden afrejse.
  • Komplikationer ved graviditet
  • Du bliver opsagt
  • Du som studerende ikke består eksamen, og du derfor skal til reeksamination.

Prisen for afbestillingsforsikringen er ikke inkluderet i prisen på rejsen. I tilfælde af afbestilling har rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt, hvad de har betalt for afbestillingsforsikringen.

Rejsende skal aflyse turen så hurtigt som muligt efter årsagen opstår. Årsagen til afbestillingen skal bekræftes af læge- og/eller familieattest eller bevis fra forsikringsselskab eller anden tilsvarende passende myndighed.

Forsikringen skal tilkøbes når du bestiller rejsen enten online i bookingen, eller direkte hos din ferierådgiver.