Find din billige skiferie her
Ændre børns alder
Du kan også kontakte os på 97 325 325

Afbestillingsforsikring

Med en afbestillingsforsikring er eleven sikret, hvis han/hun bliver forhindret i at rejse.

Afbestillingsforsikringen er bindende og kan kun tegnes i forbindelse med rejsebestilling eller maks. 7 dage senere. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos forsikrede eller nærmeste familie eller en medforsikret rejseledsager. Nærmeste familie omfatter: ægtefælle/samlever, forældre, børn, søskende og børnebørn. Derudover dækker afbestillingen, hvis den forsikrede elev stopper eller flytter fra skolen.

Afbestillingsforsikring dækker ikke, såfremt afbestillingen skyldes død eller sygdom, der rammer sikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år. Opstået sygdom skal omgående meddeles Højmark Rejser. Lægeerklæringen betales af kunden. Højmark Rejser skal modtage lægeerklæringen senest seks dage efter afbestilling. Afbestillingsforsikringen er personlig og kan ikke overdrages. Forsikringen tegnes hos Højmark Rejser. Prisen for afbestillingsforsikring refunderes ikke ved annullering.

En afbestillingsforsikring koster kr. 100. (Forudsat at mindst 10 af gruppens deltagere under 26 år køber den.) Bestil den hos din ferierådgiver.

97 325 325 Min billet
Skiferie - Højmark Rejser