Find din billige skiferie her
Ændre børns alder
Du kan også kontakte os på 97 325 325

Rejsebestemmelser: Sommer rejser

Højmark Rejser (rejseformidler) formidler ferier på vegne af SkiTravelGroup AG (arrangør) på nedenstående betingelser:

Hotelkategorier
Når du skal på ferie, er det vigtigt, at du vælger netop den hotelkategori, der svarer til dine forventninger. Hotellerne er inddelt i fem kategorier. Et + ud for den pågældende kategori indikerer, at hotellet ligger lidt over, hvad du normalt kan forvente. Det skal understreges, at kategoriseringen er vores egen, og at den kan være forskellig fra rejsemål til rejsemål og fra det antal stjerner, hotellet har fået af de lokale turistmyndigheder.  Vores bedømmelse sker på baggrund af faciliteter på stedet/hotellet, centrum, standard på værelser/lejligheder samt det generelle helhedsindtryk af service og atmosfære. 


 * Beskeden standard. Velegnet til dig, der ikke lægger stor vægt på indkvarteringen.

 ** Mindre og enkelt indrettede værelser med beskedne faciliteter.

 *** Den mest populære kategori. Du bor godt og har en række faciliteter til rådighed.

 **** Gode og velfungerende indkvarteringssteder. Kan være et 3-stjernet hotel, der er opgraderet på grund af beliggenhed i forhold til byen og aktiviteter.

 ***** Bedste kvalitet. Til dig, der prioriterer luksus og mange faciliteter.

Køb af rejse

Køb af rejse sker ved henvendelse til Højmark Rejsers kontor, pr. telefon, e-mail eller via hojmark.dk. Bestillingen er bindende, hvad enten den er mundtlig eller skriftlig.
 

Bestilling

Straks efter bestilling af rejsen sender Højmark Rejser et bekræftende rejsebevis pr. mail. Ved manglende eller for sen indbetaling uden afmelding opkræves ud over rejsens pris et rykkergebyr pr. rejsende på kr. 100.
 

Depositum
Depositum - kr. 1.000 pr. person - skal være arrangøren i hænde senest syv dage efter bestillingsdagen. Sammen med depositum indbetales præmie for afbestillingsforsikring.
 

Afbestillingsforsikring

Er rejsens pris under kr. 2.500, koster afbestillingsforsikringen kr. 150. Er prisen over kr. 2.500, koster afbestillingsforsikringen kr. 250. Afbestillingsforsikringen er bindende og kan kun tegnes i forbindelse med rejsebestilling eller maks. 7 dage senere. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller nærmeste familie eller en medforsikret rejseledsager. Nærmeste familie omfatter: Ægtefælle/samlever, forældre, børn, søskende og børnebørn. Som noget nyt dækker afbestillingsforsikringen også, hvis den forsikrede bliver opsagt fra sit arbejde i perioden 0-3 måneder før afrejse.

Afbestillingsforsikringen dækker ikke, såfremt afbestillingen skyldes død eller sygdom, der rammer sikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år. Den medforsikrede rejseledsager skal være påført samme rejsebevis. Opstået sygdom skal omgående meddeles Højmark Rejser. Lægeerklæringen betales af kunden. Højmark Rejser forbeholder sig ret til at lade anden læge prøve erklæringen. Højmark Rejser skal modtage lægeerklæringen senest seks dage efter afbestilling. Afbestillingsforsikringen er personlig og kan ikke overdrages. Forsikringen bestilles via Højmark Rejser. Prisen for afbestillingsforsikring refunderes ikke ved annullering.
 

Rejseforsikring

Vi anbefaler alle gæster at have en rejseforsikring for at være bedst muligt stillet, hvis uheldet skulle være ude på rejsen. Bestil forsikringen via Højmark Rejser på 97 325 325 eller hos vores samarbejdspartner Europæiske Rejseforsikring på tel. 33 25 25 25 eller online på www.erv.dk.

Stempelafgift på rejseforsikring: Fra 1.1.2013 er forsikringspræmien, som angivet på dit rejsebevis (hvis tilvalgt), inklusive 1,1% skadesforsikringsafgift. 
   

Restbeløb
Restbeløbet indbetales således, at det er os i hænde 60 dage før afrejsedagen. Ved bestilling mindre end 60 dage før afrejse skal hele rejsens pris være os i hænde tre dage efter bestilling. Dog skal rejsens pris altid betales inden afrejsedagen. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har vi ret til at annullere rejsen.
Indbetalinger foretages med check, kontant eller via homebanking. Bankkonto: 7670  5645598
Husk at påføre bookingnummer. Dankort kan benyttes på hojmark.dk. Ved betaling fra udlandet overføres til SkiTravelGroup AG SWIFT nr. RINGDK22, IBAN DK5876700005645598. Alle gebyrer (herunder Mastercard 1,50 %) betales af kunden.

Forplejning

All Inclusive består af helpension (1/1) startende med eftermiddagskaffe/kage på ankomstdagen og sluttende med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Halvpension (1/2) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Kvartpension (1/4) starter med morgenmad på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Indkvartering
Værelserne/lejlighederne kan forventes at være til rådighed efter kl. 15.00 på ankomstdagen. Man bedes typisk forlade værelset/lejligheden inden kl. 9.00 på afrejsedagen. På enkelte hoteller/resorts kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI - vær dog opmærksom, på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion. 

Hvis du har booket et værelse med opredninger, og disse ikke anvendes, har hotellet eller vi ret til at ændre værelsestypen inden ankomst. Har du fx bestilt et dobbeltværelse med en opredning, og I kun er to personer på billetten, forbeholder arrangøren sig ret til at ændre til et dobbeltværelse uden opredninger. Dette sker uden varsel. Ønsker du at råde over opredninger, skal der betales for disse.
Oprednings- og børnerabatter

På nogle hoteller yder vi rabatter til børn, som sover på opredninger i værelse/lejlighed (v/to fuldtbetalende). Børnerabatter kan ikke kombineres med opredningsrabatter. Andre regler kan gælde ved lejlighed. Kontakt venligst din ferierådgiver. 

Prisændringer

Arrangøren har i henhold til loven ret til at forhøje den aftalte pris ved ændring af transportomkostninger, skatter og valutakurser, Dog kan ændringer ikke ske de sidste 20 dage før afrejsen. Prisforhøjelser må maks. udgøre 10%.

Aflysning/ændring
Arrangøren kan mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb aflyse rejsen som følge af katastrofe, krig, uroligheder, strejker og lignende samt ved for få tilmeldte deltagere. Ved manglede hotelkapacitet på grund af fejl fra hotellets side har vi ret til at flytte gæster til et hotel af samme standard uden yderligere kompensation.

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb, dog undtaget depositum på kr. 1.400 pr. person samt eventuel afbestillingsforsikring. Ved afbestilling f.o.m. 40 dage og t.o.m. 14 dage før afrejse mistes depositum, afbestillingsforsikring + halvdelen af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse mistes hele rejsens pris + afbestillingsforsikring. Såfremt en slutbetalt rejse, hvor der er ydet rabat, ændres eller annulleres, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket eventuelle rabatter og gebyrer. Hvis en afbestilling eller ændring medfører, at de resterende deltagere skal have enkeltværelse eller en tom seng i værelset/lejligheden, fordyres rejsen for de resterende.

Glemte sager

Ved henvendelse beskrives det mistede, hvorefter Højmark Rejser vil iværksætte en eftersøgning. Findes det mistede, sendes det hurtigst muligt pr. efterkrav.

Reklamationer

Mangler og reklamationer håndteres af Højmark Rejser på vegne af arrangøren.  Eventuelle reklamationer skal straks meddeles receptionen på hotellet, som afhjælper problemerne med det samme. Kan rejsedeltageren ikke acceptere løsningsforslaget, skal Højmark Rejsers kontor i Ringkøbing kontaktes, hvorefter eventuelle fejl vil blive forsøgt rettet. Skriftlig reklamation skal være Højmark Rejser i hænde i rimelig tid, dvs. senest to uger efter rejsens afholdelse. Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset, er arrangøren uvedkommende.

Rejsegaranti

Alle gæster, der har købt en pakkerejse, er sikret via Rejsegarantifonden, hvor vi har Rejsegarantinr. 1226.

Kontraktindgåelse
SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse14, 6300 Zug, Schweiz er rejsearrangør af de af Højmark Rejser A/S formidlede rejser, og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejsearrangør og kunde på ovenstående betingelser.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl i kataloget og for ændringer, som vi er nødsaget til at foretage efter katalogets trykning, samt for eventuelle tastefejl på hjemmesiden.


 

97 325 325 Min billet
Skiferie - Højmark Rejser