Luk menu

Import Text

Medlemsbetingelser

Ved at tilmelde mig Hojmark.dks nyhedsbrev og blive medlem af Hojmark.dks kundeklub giver jeg samtykke til, at alle Hojmark.dk salgskanaler, må sende mig tilbud, invitationer, nyheder, serviceinformationer og lignende vedrørende skirejser og skiudstyr.

Hojmark.dks salgskanaler består af email, sms, socialmedia markedsføring, personlige breve.

Jeg vil herefter løbende modtage elektronisk markedsføring via e-mail, sms og sociale medier.

Jeg kan til enhver tid framelde mig yderligere nyhedsbreve.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Hojmark.dks persondatapolitik, som du finder nedenfor.

§1 Generelt

Disse betingelser dækker alle websites, salgskanaler og enhver kundeklub, som Hojmark.dk ejer og administrerer. Hojmark.dk er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger online i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordningen (”forordningen”) og den danske databeskyttelseslov.

Ski Group A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles om dig som led i dit medlemskab af kundeklubben og til markedsføring. Du finder Ski Group A/S’ kontaktoplysninger nederst på denne side.

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser kan findes på Hojmark.dk. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i disse betingelserne, vil vi gøre dig opmærksom herpå.

Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

§2 Formål og retsgrundlag

Hojmark.dk indsamler og behandler dine personoplysninger til blandt andet administration af dit medlemskab og for at kunne opfylde Hojmark.dk’s forpligtelser over for dig som medlem af kundeklubben (artikel 6, stk. 1 b i forordningen).

Herudover kan Hojmark.dk behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål såsom udsendelse af tilbud, invitationer og nyheder/serviceinformationer etc. i form af e-mail, sms, brev mm. Denne behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af den såkaldte interesseafvejningsregel (artikel 6, stk. 1 f i forordningen). De interesser, som vi forfølger ved denne behandling er navnlig at målrette markedsføring over for dig.

§3 Videregivelse af oplysninger

Hojmark.dk kan i henhold til strenge regler om fortrolighed og begrænsning af brugen, herunder ved at indgå passende databehandleraftaler,videregive dine oplysninger til Hojmark.dk's samarbejdspartnere (databehandlere), som leverer ydelser og behandler dine personoplysninger på Hojmark.dk's vegne.

Under visse omstændigheder kan det imidlertid i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til de retslige myndigheder.

Hojmark.dk overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EØS.

§4 De indsamlede personoplysninger

Hojmark.dk indsamler udelukkende ”almindelige” personoplysninger om dig, herunder følgende oplysninger navn, postnummer, email adresse, telefonnummer og køn.

Dine personoplysninger opbevares så længe, at du er medlem af kundeklubben eller indtil, at de ikke længere er nødvendige af hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor. Du kan dog også være berettiget til at anmode om en sletning af dine personoplysninger før disse tidspunkter. Se nærmere under rettigheder nedenfor.

Hojmark.dk vil herudover af og til indsamle oplysninger om dig, som ikke afslører din identitet - såsom aldersgennemsnittet el. geografisk fordeling af kundedatabasen. Hojmark.dk bruger disse oplysninger til redaktionelle formål og lejlighedsvis til andre interne formål.

Sådanne oplysninger bruges samlet af Hojmark.dk og bliver dermed ikke knyttet til et bestemt navn, en bestemt adresse eller andre personhenførbare oplysninger.

§5 Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til Hojmark.dk’s behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte Hojmark.dk via nedenstående kontaktoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Hojmark.dk behandler om dig samt at gøre indsigelse mod eller anmode om at få begrænset sådanne behandlinger. Du kan også gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Du har ligeledes ret til at få berettiget eller fuldstændiggjort de personoplysninger, som Hojmark.dk behandler om dig. Du er dog som udgangspunkt selv ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger, og du kan til hver en tid henvende dig til Hojmark.dk.

Du har endelig i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger på et tidligere tidspunkt end, hvad der fremgår af §3 ovenfor eller at få transmitteret dine oplysninger til en anden dataansvarlig eller selv at modtage disse i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

§6 Klage til datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Højmark Rejsers behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig dog til at kontakte os forinden, vi vil bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt.

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

§7 Kontaktoplysninger

Ski Group A/S
Vasevej 37, Rindum
6950 Ringkøbing

CVR-nummer: 20898909

E-mail: ski@hojmark.dk
Tlf.nr.: 97 325 325